Song every Australian should know , Uncategorized , ข่าวดังชวนนึกถึงวัยเด็ก

เพลงที่ชาวออสเตรเลียทุกคนควรรู้

Posted on:

เข้าร่วม Josh Pyke และ Justine Clarke เพื่อช่วยรักษาภาษาของชนพื้นเมือง Busking for Change 2024: นักเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับนักแสดงชั้นนำชาวออสซี่ในการเสนอราคาเพื่อช่วยอนุรักษ์ภาษาพื้นเมืองที่ “ใกล้สูญพันธุ์อย่างรุนแรง” ด้วยการเรียนรู้เพลงง่ายๆ เพลงเดียวนี้ […]